ยืมครุภัณฑ์ SiCSC

ระบบยืมครุภัณฑ์ออนไลน์ ศูนย์ฝึกทักษะทางคลินิก ฝ่ายการศึกษา

1.การยืมหุ่นจำลองออกนอกศูนย์ SiCSC จะต้องทำการบันทึกยืมคืน ล่วงหน้า 7 วัน

2.ดูข้อมูลรายการได้ที่แคตตาล็อกหุ่นจำลอง หุ่นจำลอง

3.ติดต่อหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ edu.skillcenter3@gmail.com โทรภายใน 41051, 96372 Line SiCSC


รายละเอียดของผู้ยืม

ชื่อ-สกุล

E-mail เพื่อการตอบกลับอนุมัติขอยืมครุภัณฑ์

ตำแหน่ง

สังกัด

อื่นๆ

เพื่อใช้ในกิจกรรม

สถานที่ใช้งาน

เบอร์ติดต่อ

ระหว่างวันที่

ถึงวันที่


รายละเอียดยืมหุ่นจำลองและอุปกรณ์ทางการแพทย์

รายการที่ 1 ชื่อครุภัณฑ์

จำนวน รายการที่ 1

รายการที่ 2 ชื่อครุภัณฑ์

จำนวน รายการที่ 2

รายการที่ 3 ชื่อครุภัณฑ์

จำนวน รายการที่ 3

รายการที่ 4 ชื่อครุภัณฑ์

จำนวน รายการที่ 4

รายการที่ 5 ชื่อครุภัณฑ์

จำนวน รายการที่ 5

รายการที่ 6 ชื่อครุภัณฑ์

จำนวน รายการที่ 6

รายการที่ 7 ชื่อครุภัณฑ์

จำนวน รายการที่ 7

รายการที่ 8 ชื่อครุภัณฑ์

จำนวน รายการที่ 8

รายการที่ 9 ชื่อครุภัณฑ์

จำนวน รายการที่ 9

รายการที่ 10 ชื่อครุภัณฑ์

จำนวน รายการที่ 10

ใบยืมครุภัณฑ์ผ่านEmailของท่าน

Siriraj Clinicalskills Center (SiCSC),ระบบ ยืมครุภัณฑ์ SiCSC ผู้จัดทำ ศรัณย์ จันทร์ศิริพรชัย (จนท.ศูนย์ทักษะทางคลินิก)

VERSION 1.6