เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก ยอมรับ เว็บไซต์นี้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

   ศูนย์ฝึกทักษะทางคลินิก ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2558 เพื่อเป็นสถานที่ในการเตรียมความพร้อมการฝึกหัตถการกับหุ่นจำลองทางการแพทย์ ในระดับความรู้ความสามารถของแพทยศาสตรบัณฑิตพึ่งมีตามเกณฑ์แพทย์สภา และเป็นการเตรียมความพร้อม รวมทั้งสร้างความชำนาญเบื้องต้นก่อนขึ้นปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยของนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก ซึ่งภาระกิจหลักของศูนย์ฝึกทักษะทางคลินิก คือ การดำเนินการจัดการเรียนการสอนหัตถการทางคลินิกของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จัดการฝึกหัตถการด้วยตนเองของนักศึกษาชั้นคลินิกทั้งใน และนอกเวลาราชการ และการให้บริการหุ่นจำลองทางการแพทย์ และอุปกรณ์การตรวจร่างกาย ภายในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในการจัดอบรมบุคลากร การสอบ และการจัดนิทรรศการ นอกจากนี้ยังมี สื่อมัลติมีเดีย (Multimedia) พร้อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกสำหรับการฝึกหัตถการด้วยตนเองภายในศูนย์ฝึกฯสำหรับนักศึกษาแพทย์ในการทบทวนความรู้ด้วย
Image