เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก ยอมรับ เว็บไซต์นี้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

Image
Image
Image

“Siriraj Clinical Skills Center ”
ศูนย์ฝึกทักษะทางคลินิก

 เพื่อให้นักศึกษาแพทย์และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพได้ฝึกทักษะทางคลินิก เช่น ทักษะการตรวจร่างกาย ทักษะการซักประวัติ และทักษะการทำหัตถการโดยหุ่นจำลองได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัยและได้มาตรฐานก่อนขึ้นปฏิบัติงานกับผู้ป่วยจริง
 เพื่อให้นักศึกษาแพทย์และนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพมีการทบทวนความรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ปฏิบัติงานทางคลินิกได้ตามเกณฑ์ สร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง
 เพื่อใบการวิชาการแก่นักศึกษาแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ในการฝึกทักษะทางคลินิก ทั้งในและนอกเวลาราชการและสามารถฝึกทักษะได้ด้วยตนเอง
Image
Image
Image
Image
Image