เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก ยอมรับ เว็บไซต์นี้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

Image

siriraj
clinical skills
center

Image
Image
Image

ขั้นตอนการขอรับบริการศูนย์ฯ

1. กรุณาจองก่อนใช้บริการล่วงหน้า 3 วันทำการ หรือยกเลิกการจองอย่างน้อย 2 วันทำการ

2.จองใช้บริการศูนย์/ครุภัณฑ์และอุปกรณ์การแพทย์

 • จองใช้บริการศูนย์ผ่านระบบจองใช้บริการ(SiCSC Bookign) ได้ที่ลิ้งค์ด้านล้าง รอ ยืนยันการตอบกลับผ่าน Email ของท่าน
 • ยืมครุภัณฑ์ผ่านระบบยืมครุภัณฑ์(ยืมหุ่นจำลอง SiCSC)ได้ที่ลิ้งค์ด้านล้าง รอ ยืนยันอุมัติขอยืมครุภัณฑ์ผ่าน Email ของท่าน (สามารถรับครุภัณฑ์ที่ยืม 1 วันก่อนใช้งาน)

 

ระเบียบการขอใช้บริการศูนย์ฝึกทักษะทางคลินิก

 • เปิดให้บริการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 - 12.00 และ 13.00 - 16.00 น.(ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์)
 • กรณีมีการขอใช้ห้องบริการนอกเวลาราชการ ผู้ขอใช้ห้องจะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน
 • การจองจะสมบูรณ์เมื่อได้รับการตอบรับการจองจากเจ้าหน้าที่
 • กรณีมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ห้อง ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน
 • กรณีเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้นระหว่างปฏิบัติงาน ให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ประจำห้องทราบทันที
 • ห้ามนำเครื่องมือ อุปกรณ์ หุ่นจำลอง ออกนอกศูนย์(SiCSC) โดยเด็ดขาดก่อนได้รับอนุญาต
 • ห้ามนำอาหารและน้ำดื่มเข้ามาในห้องปฎิบัติการฝึกทักษะและหัตถการทางคลินิก
 • โปรดแต่งกายให้สุภาพในการเข้าใช้บริการ
 • โปรดช่วยกันรักษาความสะอาด